Recursos TIC
* Izen-abizenak / Nombre y apellidos
 


 
*

Aipatu IKT erabili diztuzun jarduerak, MAILA, IRAKASGAIA, PROIEKTUA ETA IKT TRESNA zehaztuz

 

Cita las actividades en las que hayas utilizado las TIC, especifiando CURSO, MATERIA, PROYECTO y HERRAMIENTA TIC

 

*

Egindako jardueren balorazioa egin. (Esaterako: ikasleen erantzuna, zailtasun teknikoak, tresna berrien aurrean duzun sentsazioa, etab.)

 

Haz una valoración sobre las actividades realizadas. (Por ejemplo: respuesta del alumnado, dificultades técnicas, tu sensación ante nuevas herramientas, etc.)

 

Nahi izanez gero, datorren ikasturtera begira iradokizun edo proposamenen bat egin zenezake. (Esaterako: tresna berriak)

 

Si lo deseas, puedes realizar alguna sugerencia o propuesta de cara al curso que viene. (Por ejemplo: nuevas herramientas)

 


LimeSurvey is Free software
Donate